Muistomerkit / Kivituotteet

Muistomerkit

Kuluttaja-asiamiehen ja KIVI ry:n hyväksymät hautakivien yleiset toimitusehdot 10.12.1999/ päivitetty 17.5.2005

1. Toimitusaika/tapa

Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

2. Tilauksen hyväksyminen ja muuttaminen

Myyjä hankkii tarvittaessa hautalaitteelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos viranomainen ei hyväksy tilattua hautalaitetta myyjällä on oikeus toimittaa toinen hautalaite, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

3. Väri- ym. vaihtelut, mittatoleranssit

Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee laitteesta virheellistä.

Hautalaitteiden mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat: kiven paksuus +/- 10 mm, sahatun ja kiillotettureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15 mm ja louhittureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35 mm.

4. Reklamaatio

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

5. Omistusoikeus

Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautalaitteeseen siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

6. Ylivoimainen este

Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.

Jos hautalaitteen paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kahden kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta.

Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

7. Viivästyskorko ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

8. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Kivituotteet

Toimitusehdot

Toimitus tapahtuu asiakkaan niin valitessa myyjän toimesta sovittuna ajankohtana, sovittuun osoitteeseen ottaen huomioon ennakkoon ilmoitetut toimitusaikaa koskevat rajoitukset. Tuotteet voi myös noutaa tehtaalta niin valittaessa osoitteesta Joentaustantie 24, Mynämäki.

Palautuskäytäntö

Olethan yhteydessä asiakaspalveluumme heti kun huomaat tuotteissa vikaa yms. Sähköposti toimisto@rouhiaisenkivi.com tai puhelimella 02 430 8116. Me autamme mielellämme kaikissa asiaa koskevissa kysymyksissä.

Tuotteilla on 30 päivän palautusoikeus alkaen tavaran vastaanottopäivästä. Tuotteen tulee olla sellainen ja täyttää odotukset määrältään ja laadultaan sellaiseksi kuin, jos asiakas olisi tutustunut tuotteeseen myymälässä. Tuote pitää olla käyttämätön sekä myyntikuntoinen palautettaessa että pakattuna alkuperäiseen pakkaukseen tai vastaavaa suojaan.

Kuitenkaan palautusoikeus ei koske mittatilauksena tehtyjä tuotteita kuin kirjoitusvirheiden tai selvien vikojen suhteen.

Palautamme tuotteiden hinnan sekä toimituskuluista vähennettynä summan, mikä on todellisuudessa koitunut toimituksesta. Tilauksen osapalautuksessa toimituskulua ei palauteta ja lähetyksestä palautuskulu on myös maksullinen.

Palautuksen yhteydessä, jos tuote on vioittunut tai muuten menettänyt myyntiarvoaan asiakkaan toimien johdosta on yritys oikeutettu vähentämään jo maksetusta laskusta osuus tai asiakas on velvollinen korvaamaan myyjälle tuotteen myyntihinnan ja arvonalentumisen välisen erotuksen. Vahingoittuneiden tuotteiden arvon alenemista käsitellään aina tapaus kerrallaan ilman yleispätevää mallia.

Toimituksen kuljetuksesta johtuneista näkyviä pakkauksen repeämisiä tai muuten kolhiintuneista paketeista on ilmoitettava välittömästi myyjälle, jos ne ovat aiheuttaneet tuotteelle jotain vauriota. Kun tuotteeseen kuluttajansuojalain mukaisesti kuuden (6) kuukauden aikana tuotteen normaalissa käytössä ilmenee valmistusvirheitä tai muita vikoja, katsotaan sen olleen tuotteessa jo ostohetkellä. Tässä tapauksessa Rouhiaisen Kivi Oy vastaa tuotteen korjauttamisesta, korvaavan tuotteen toimittamisesta tai maksun palautuksesta kaupan purun yhteydessä asiakkaalle. Kun vika havaitaan asiakkaan toimesta tulee siitä ilmoittaa asiakaspalveluun välittömästi. Asiakasta neuvotaan aina jatkotoimenpiteistä henkilökohtaisesti.

Jos tuotetta väärinkäytetään tai huolimattomasti siirrellään yms. ja se vaurioituu tämän seurauksena emme vastaa tuotteeseen aiheutuneista vioista. Ensisijainen palautuksia, kysymyksiä ja reklamaatioita koskeville kysymyksille on sähköposti osoitteeseen toimisto@rouhiaisenkivi.com.